Top video on youtube - CLIP24H.ORG
Добро пожаловать
Вход / Регистрация
Loading...

THVL Giải Trí


 • 09:04 Новые THVL | Phút thư giãn - Tập 100: Của ai nấy xót

  THVL | Phút thư giãn - Tập 100: Của ai nấy xót

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  Chương trình được phát sóng lúc 11h50 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ: Website: http://www.thvl.vn Subscribe: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri/?sub_confirmation=1 Facebook:

 • 04:56 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[1]: Con đường màu xanh - Thí sinh bí ẩn số 12

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[1]: Con đường màu xanh - Thí sinh bí ẩn số 12

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 04:30 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[13]: Kết quả đội Minh Tuyết

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[13]: Kết quả đội Minh Tuyết

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 02:51 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[14]: Kết quả đội Quang Dũng

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[14]: Kết quả đội Quang Dũng

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 05:57 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[2]: Người tình - Thí sinh bí ẩn số 17

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[2]: Người tình - Thí sinh bí ẩn số 17

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 04:51 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[3]: Chờ đông - Thí sinh bí ẩn số 20

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[3]: Chờ đông - Thí sinh bí ẩn số 20

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 04:48 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[4]: Đừng buồn nữa anh hỡi - Thí sinh bí ẩn số 11

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[4]: Đừng buồn nữa anh hỡi - Thí sinh bí ẩn số 11

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 04:48 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[5]: Bài không tên cuối cùng - Thí sinh bí ẩn số 02

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[5]: Bài không tên cuối cùng - Thí sinh bí ẩn số 02

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 05:13 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[6]: Hoang mang - Thí sinh bí ẩn số 09

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[6]: Hoang mang - Thí sinh bí ẩn số 09

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 05:00 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[7]: Bạc trắng lửa hồng - Thí sinh bí ẩn số 07

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[7]: Bạc trắng lửa hồng - Thí sinh bí ẩn số 07

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 05:05 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[8]: Papa - Thí sinh bí ẩn số 30

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[8]: Papa - Thí sinh bí ẩn số 30

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 06:04 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[9]: Một thời đã xa - Thí sinh bí ẩn số 26

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[9]: Một thời đã xa - Thí sinh bí ẩn số 26

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 05:48 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[10]: Thế thôi - Thí sinh bí ẩn số 24

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[10]: Thế thôi - Thí sinh bí ẩn số 24

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 05:37 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[11]: Ru đời đi nhé - Thí sinh bí ẩn số 19

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[11]: Ru đời đi nhé - Thí sinh bí ẩn số 19

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 04:45 Новые THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[12]: Ngỡ - Thí sinh bí ẩn số 23

  THVL | Ai sẽ thành Sao - Tập 5[12]: Ngỡ - Thí sinh bí ẩn số 23

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ai sẽ thành Sao - Một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát mang tầm quốc gia, mang đến một cơ hội biểu diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp cho những thí sinh có niềm đam mê ca hát; Là hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, già

 • 32:55 Новые THVL | Vợ tôi là số 1 (26/3/2017)

  THVL | Vợ tôi là số 1 (26/3/2017)

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Gameshow “Vợ tôi là số 1” do Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện và phát sóng vào lúc 20h30 Chủ Nhật hàng tuần trên THVL1, là trò chơi truyền hình dành cho những người phụ nữ nội trợ khắp các tỉnh thành cả nước. Chương trình mang tính giải trí tương tác,

 • 17:55 Новые THVL | Cổ tích Việt Nam: Dì phải thằng chết trôi, tôi phải đôi nghê sành - Phần 1

  THVL | Cổ tích Việt Nam: Dì phải thằng chết trôi, tôi phải đôi nghê sành - Phần 1

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ: Website: http://www.thvl.vn Subscribe: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri/?sub_confirmation=1 Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV Google Plus: https://www.google.com/+THVLGiaiTri

 • 00:42 Новые THVL | Hãy nghe tôi hát 2017 - Tập 6: Danh ca Bảo Yến - Trailer

  THVL | Hãy nghe tôi hát 2017 - Tập 6: Danh ca Bảo Yến - Trailer

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  Hãy nghe tôi hát - Một chương trình tái hiện chân dung của các nghệ sĩ, một cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ tiếp bước con đường vinh quang mà các tiền bối đã mở lối và chinh phục những dòng nhạc hoàn toàn mới lạ với chính mình. Hãy cùng thưởng thức những tuyệt

 • 02:57 Новые THVL | Đồng hành cùng Tài tử tranh tài 2017 - Tập 6: Hoán đổi và biến hóa

  THVL | Đồng hành cùng Tài tử tranh tài 2017 - Tập 6: Hoán đổi và biến hóa

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Với sự hướng dẫn và cố vấn của giám đốc nghệ thuật: NSƯT Hữu Quốc và những người cầm cân nảy mực của chương trình là NSƯT Hoài Linh, Thanh Hằng, ca sĩ Phi Nhung. Dàn dựng hoành tráng, giọng ca tuyệt vời, diễn xuất đỉnh cao - Chương trình Tài tử tranh tài

 • 10:49 Новые THVL | Tình Bolero hoan ca - Tập 6: Thành phố buồn - Đức Minh

  THVL | Tình Bolero hoan ca - Tập 6: Thành phố buồn - Đức Minh

  на Admin Добавлено 4 Просмотры / 0 Нравится

  Một chương trình nghệ thuật đẳng cấp, quy tụ dàn danh ca đình đám hàng đầu của dòng nhạc trữ tình Bolero Việt Nam trên ghế nóng ban giám khảo. Đừng bỏ lỡ những buổi dạ tiệc âm nhạc giữa các nghệ sĩ phòng trà và nghệ sĩ đường phố trong chương trình Tình Bo

 • 11:45 Новые THVL | Tình Bolero hoan ca - Tập 6: Phố vắng em rồi - Vi Thảo

  THVL | Tình Bolero hoan ca - Tập 6: Phố vắng em rồi - Vi Thảo

  на Admin Добавлено 4 Просмотры / 0 Нравится

  Một chương trình nghệ thuật đẳng cấp, quy tụ dàn danh ca đình đám hàng đầu của dòng nhạc trữ tình Bolero Việt Nam trên ghế nóng ban giám khảo. Đừng bỏ lỡ những buổi dạ tiệc âm nhạc giữa các nghệ sĩ phòng trà và nghệ sĩ đường phố trong chương trình Tình Bo

 • 10:54 Новые THVL | Tình Bolero hoan ca - Tập 6: Tưởng niệm - Quang Minh

  THVL | Tình Bolero hoan ca - Tập 6: Tưởng niệm - Quang Minh

  на Admin Добавлено 4 Просмотры / 0 Нравится

  Một chương trình nghệ thuật đẳng cấp, quy tụ dàn danh ca đình đám hàng đầu của dòng nhạc trữ tình Bolero Việt Nam trên ghế nóng ban giám khảo. Đừng bỏ lỡ những buổi dạ tiệc âm nhạc giữa các nghệ sĩ phòng trà và nghệ sĩ đường phố trong chương trình Tình Bo

 • 07:19 Новые THVL | Tình Bolero hoan ca - Tập 6: Lời đắng cho một cuộc tình - Mạnh Thường

  THVL | Tình Bolero hoan ca - Tập 6: Lời đắng cho một cuộc tình - Mạnh Thường

  на Admin Добавлено 3 Просмотры / 0 Нравится

  Một chương trình nghệ thuật đẳng cấp, quy tụ dàn danh ca đình đám hàng đầu của dòng nhạc trữ tình Bolero Việt Nam trên ghế nóng ban giám khảo. Đừng bỏ lỡ những buổi dạ tiệc âm nhạc giữa các nghệ sĩ phòng trà và nghệ sĩ đường phố trong chương trình Tình Bo

 • 03:11 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [1]: Angel - Bạch Công Khanh

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [1]: Angel - Bạch Công Khanh

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 05:52 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [2]: LK Không 1, Không 2 - Lina Nguyễn

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [2]: LK Không 1, Không 2 - Lina Nguyễn

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 04:55 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [3]: Áo xanh - Thái Sơn

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [3]: Áo xanh - Thái Sơn

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 06:58 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [4]: Đàn bà - Phúc Lâm

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [4]: Đàn bà - Phúc Lâm

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 05:03 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [5]: Bao giờ lấy chồng - Thanh Trà

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [5]: Bao giờ lấy chồng - Thanh Trà

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 04:39 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [6]: Em tôi - Thùy Liên

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [6]: Em tôi - Thùy Liên

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 05:07 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [7]: Tình yêu đến trong giã từ - Mỹ Ngọc

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [7]: Tình yêu đến trong giã từ - Mỹ Ngọc

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 06:28 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [8]: LK Về thăm mẹ, Lòng mẹ 2 - Quỳnh Trang

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [8]: LK Về thăm mẹ, Lòng mẹ 2 - Quỳnh Trang

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 04:48 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [9]: Nếu điều đó xảy ra - Việt Thắng

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [9]: Nếu điều đó xảy ra - Việt Thắng

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 05:20 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [10]: LK Tình lỡ cách xa, Khi giấc mơ về - Trần Hằng

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [10]: LK Tình lỡ cách xa, Khi giấc mơ về - Trần Hằng

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 04:58 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [11]: O Sole Mio - Quỳnh Anh

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [11]: O Sole Mio - Quỳnh Anh

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 15:29 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [12]: Kết quả

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [12]: Kết quả

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 02:37 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [13]: Lỗi lầm - Trần Hằng, Phúc Lâm

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [13]: Lỗi lầm - Trần Hằng, Phúc Lâm

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 02:49 Новые THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [14]: Gõ cửa trái tim - Thùy Liên, Lê Thái Sơn

  THVL | Ban nhạc quyền năng - Tập 5 [14]: Gõ cửa trái tim - Thùy Liên, Lê Thái Sơn

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Ban nhạc quyền năng - Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát chuyên nghiệp hội đủ các yếu tố mới lạ, hài hước, cuốn hút với giải thưởng quán quân trị giá 200.000.000 đồng. Với các nhạc sĩ: Đức Huy, Minh Khang, ca sĩ Hoàng Bách, NSƯT Hải Phượng cùng những n

 • 08:37 Новые THVL | Việt Nam mến yêu: Cải lương giữa dòng chảy hiện đại - Tập 2

  THVL | Việt Nam mến yêu: Cải lương giữa dòng chảy hiện đại - Tập 2

  на Admin Добавлено 2 Просмотры / 0 Нравится

  Những cuộc gặp gỡ bất ngờ, những hành trình thú vị, những trải nghiệm sâu sắc, những nét đẹp văn hóa đỉnh cao. Hãy đến với Việt Nam mến yêu lúc 19h50 Thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ: Website:

 • 00:43 Новые THVL | Tài tử tranh tài 2017 - Tập 6: Hoán đổi và biến hóa - Trailer

  THVL | Tài tử tranh tài 2017 - Tập 6: Hoán đổi và biến hóa - Trailer

  на Admin Добавлено 4 Просмотры / 0 Нравится

  Với sự hướng dẫn và cố vấn của giám đốc nghệ thuật: NSƯT Hữu Quốc và những người cầm cân nảy mực của chương trình là NSƯT Hoài Linh, Thanh Hằng, ca sĩ Phi Nhung. Dàn dựng hoành tráng, giọng ca tuyệt vời, diễn xuất đỉnh cao - Chương trình Tài tử tranh tài

 • 01:10 Новые THVL | Cặp đôi hài hước - Tập 8: Sợ - Trailer

  THVL | Cặp đôi hài hước - Tập 8: Sợ - Trailer

  на Admin Добавлено 2 Просмотры / 0 Нравится

  Một cuộc tranh tài hoàn toàn mới lạ mang đến những tràng cười thoải mái và bùng nổ với sự kết hợp giữa một ca sĩ và một nghệ sĩ: Võ Minh Lâm - Bảo Lâm, Don Nguyễn - Huỳnh Tiến Khoa, Tô Thiên Kiều - Lê Hùng, Tuyền Mập - Châu Gia Kiệt, Tùng Linh - Mai Yến C

 • 07:57 Новые THVL | Phút thư giãn - Tập 99: Cãi mẹ núi đè

  THVL | Phút thư giãn - Tập 99: Cãi mẹ núi đè

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Chương trình được phát sóng lúc 11h50 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ: Website: http://www.thvl.vn Subscribe: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri/?sub_confirmation=1 Facebook:

 • 18:28 Новые THVL | Ngôi sao phương Nam 2017 - Tập 5[2]: Đất Thiêng - Đội Giải Nhiệt

  THVL | Ngôi sao phương Nam 2017 - Tập 5[2]: Đất Thiêng - Đội Giải Nhiệt

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  Hoành tráng, ấn tượng, đầy cảm xúc nhưng không kém phần phá cách và tươi mới - 16 nghệ sĩ sẽ cùng phác họa nên một bức tranh đặc sắc về Ngôi sao phương Nam 2017. Những tiết mục đặc sắc được dẫn dắt tài tình kết hợp với lối dẫn dắt đầy cảm xúc hòa quyện cù

 • 18:28 Новые THVL | Ngôi sao phương Nam 2017 - Tập 5[4]: Miền đất phúc - Đội Mộc

  THVL | Ngôi sao phương Nam 2017 - Tập 5[4]: Miền đất phúc - Đội Mộc

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  Hoành tráng, ấn tượng, đầy cảm xúc nhưng không kém phần phá cách và tươi mới - 16 nghệ sĩ sẽ cùng phác họa nên một bức tranh đặc sắc về Ngôi sao phương Nam 2017. Những tiết mục đặc sắc được dẫn dắt tài tình kết hợp với lối dẫn dắt đầy cảm xúc hòa quyện cù

 • 09:17 Новые THVL | Phút thư giãn - Tập 98: Kỹ tính nên tính cũng kỳ

  THVL | Phút thư giãn - Tập 98: Kỹ tính nên tính cũng kỳ

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  Chương trình được phát sóng lúc 11h50 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ: Website: http://www.thvl.vn Subscribe: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri/?sub_confirmation=1 Facebook:

RSS
tuyet dinh remix tap 1, dong thac duong minh kiet, tuyet dinh remix tap 3, tuyet dinh remix tap 4, tiêu điểm tướng camille,