Top video on youtube - CLIP24H.ORG
Добро пожаловать
Вход / Регистрация
Loading...

GameTV (chim sẻ đi nắng)


Chim Sẻ Đi Nắng, thần đồng của AOE Việt Nam xuất hiện từ năm 2011, và tiến bộ không ngừng để trở thành game thủ AOE số một của Việt Nam.

Ban đầu khi mới xuất hiện, chimsedinang đã qây bất ngờ lớn với cộng đồng Đế chế Việt Nam bằng một lối chơi công phũ phàng, thủ dẻo dai, ép đời tối đa và kết hợp các loại quân hoàn hảo. Chính CSDN đã đưa phù thủy vào đấu trường solo một cách hiệu quả hơn bao giờ hết.

Sau những thất bại trước Long Thiếu Gia và bặc biệt là Shenlong, CSDN đã thay đổi dần lối chơi, khoa học, chắc chắn và trở thành một game thủ toàn diện cả về solođánh team.
Dưới đây là cập nhật những video mới nhất của chim sẻ đi nắng:

 • 13:45 Новые 4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T1

  4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T1

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 10:04 Новые 4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T2

  4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T2

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 14:51 Новые 4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T3

  4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T3

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 19:26 Новые 4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T4

  4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T4

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 14:48 Новые 4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T5

  4vs4 Random GameTV vs Liên Quân Ngày 29 03 2017 C1T5

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 10:24 Новые Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 1

  Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 1

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 11:14 Новые Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 2

  Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 2

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 21:10 Новые Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 3

  Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 3

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 08:53 Новые Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 4

  Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 4

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 15:16 Новые Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 5

  Solo Assy Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 5

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 11:15 Новые Solo Shang Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 1

  Solo Shang Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 1

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 23:51 Новые Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 4

  Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 4

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 17:08 Новые Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 5

  Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 5

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 24:33 Новые Solo Shang Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 1

  Solo Shang Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 1

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 12:34 Новые Solo Shang Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 2

  Solo Shang Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 2

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 11:11 Новые Solo Shang Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 3

  Solo Shang Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 3

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 36:27 Новые Solo Random Map Biển Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 1

  Solo Random Map Biển Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 1

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 08:51 Новые Solo Random Map Biển Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 2

  Solo Random Map Biển Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 2

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 09:58 Новые Solo Random Map Biển Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 3

  Solo Random Map Biển Ngạch Hán vs 9x Công Ngày 28 03 2017 Trận 3

  на Admin Добавлено 2 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 17:20 Новые Solo Shang Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 2

  Solo Shang Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 2

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 11:10 Новые Solo Shang Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 3

  Solo Shang Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 3

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 00:06 Новые Solo Random Map Biển Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 1 1

  Solo Random Map Biển Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 1 1

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 08:07 Новые Solo Random Map Biển Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 1

  Solo Random Map Biển Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 1

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 08:43 Новые Solo Random Map Biển Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 2

  Solo Random Map Biển Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 2

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 22:14 Новые Solo Random Map Biển Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 3

  Solo Random Map Biển Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 3

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 21:05 Новые Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 1

  Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 1

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 17:58 Новые Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 2

  Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 2

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 04:54 Новые Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 3

  Solo Assy Đại Trù vs Hoàng Mai Nhi Ngày 28 03 2017 Trận 3

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 08:45 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T2

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T2

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 11:09 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T3

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T3

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 10:32 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T4

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T4

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  More videos / More news at http://gametv.vn Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV Hotline: (+84) 0988 349889 Email: info@gtv.com.vn - ads@gtv.com.vn -

 • 09:07 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T5

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T5

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 08:57 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T1

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T1

  на Admin Добавлено 2 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 13:57 Новые Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T2

  Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T2

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 12:20 Новые Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T3

  Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T3

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 12:25 Новые Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T4

  Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T4

  на Admin Добавлено 2 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 09:41 Новые Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T5

  Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T5

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 13:00 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T1

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C1T1

  на Admin Добавлено 2 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 20:43 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T2

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T2

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 08:41 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T3

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T3

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 08:26 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T4

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T4

  на Admin Добавлено 1 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 11:03 Новые Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T5

  Solo Assy Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh 28 03 2017 C2T5

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloRandom Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 09:19 Новые AOE HighLights - Chipboy thể hiện khả năng đánh cung R Shang của một cao thủ hàng đầu Việt Nam

  AOE HighLights - Chipboy thể hiện khả năng đánh cung R Shang của một cao thủ hàng đầu Việt Nam

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloShang Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

 • 20:39 Новые AOE HighLights - Trâu Bò trận đấu Truy Mệnh sóc trâu 200 time cung R Shang Để ốp chết đối thủ

  AOE HighLights - Trâu Bò trận đấu Truy Mệnh sóc trâu 200 time cung R Shang Để ốp chết đối thủ

  на Admin Добавлено 0 Просмотры / 0 Нравится

  #AoEProMasters2017 #SoloShang Giải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi đấu: Solo Random, Solo Shang thuần tiễn, Solo Random Map biển, Solo Assyrian Giải đấu được tài trợ bởi: - Nhà tài trợ Kim Cương (website: m88sb.com) -

RSS
tuyet dinh remix tap 1, dong thac duong minh kiet, tuyet dinh remix tap 3, tuyet dinh remix tap 4, tiêu điểm tướng camille,